Освен Монтаж на улуци и водосточни тръби, извършваме още:

Въженият достъп е перфектното решение за измиване на високи фасади от метал и стъкло. С този метод работните часове на обекта могат чувствително да бъдат намалени, защото ние идваме единствено с лека ръчна екипировка и въжета и започваме работа още същия ден. Това значително намалява цената, защото на нас не са ни нужни тежки и скъпи машини, за да измием всичко добре.

Монтажът на големи билбордни конструкции или рекламни табели понякога се оказва доста сложна задача. Много са параметрите, които следва да се имат предвид при избора на изпълнител на монтажа, най-важните от които са качество, цена и безопасност. Нашите монтажници имат уменията, опита и квалификацията да извършват монтажи на билбордни конструкции дори и на най-трудно достъпни места. Няма задача, която да е прекалено сложна за нас.

Ние предлагаме:

 •  Монтаж на профилна рекламна конструкция

 •  Монтаж (ушиване) на винилова реклама

 •  Монтаж на рекламни табели (обемни, неонови, LED светодиодни)

 •  Фасадни рисунки

 •  Други, нестандартни конструкции

 

 • отцепване на участъка под надвисналите висулки
 • изграждане на осигурителна линия до проблемната зона
 • монтиране на обезопасителна торба под висулката
 • прерязване на висулката

Дейността се извършва от високо квалифициран персонал без никакъв компромис към безопасността на хората и околната инфраструктура.

Цената се определя според времето, необходимо за операцията. Огледът е безплатен!

Някои от услугите в областта на жилищното строителство, от които клиентите ни се възползват при нужда:

 • Ремонт на междупанелни фуги - работи се по две утвърдени технологии в зависимост от състоянието на фугата. Ако е основата е достатъчно здрава може директно да се положи хидроизалоционна капачка от битумна паста, армирана със строителен плат. Ако се прецени, че основата е в недостатъчно добро състояние, преди да се положи капачката, първо се изкъртва рушащия се пълнеж (обикновено цимент и болкит), запълва се с полиуретанова пяна, която след изсъхване се изрязва наравно с фасадата и едва тогава се монтира хидроизолационната капачка
 • Освежаване на избелели фасади - при здрави фасади, но с избелял оригинален цвят може успешно да се положи ново покритие от силиконова фасадна боя в оригиналния цвят. Подобен дефект може да възникне от екстремни климатични условия - разлика между цветовете на южната и северната фасади, дефектна партида мазилка или некачествен монтаж
 • Обшиване на междусградни дилатационни фуги - при панелното строителство обикновено има заложена такава фуга между всеки самостоятелен вход на блока. Най-ефективно е обшиването с галванизирана ламарина, задължително гофрирана, за да може да поеме разширяването или свиването на фугата вследствие на температурни разлики или слягане с времето
 • Ремонт на скатни покриви - подмяна на керемиди, подмяна на изгнили и изкривени части от покривната скара, съмнителни носещи покрива греди, подмяна на водоотводнителната система, обшиване с ламарина на комини и капандури, поли и козирки, нанасяне на хидроизолационно покритие

Строително-монтажните услуги по алпийски способ, които предоставяме  в областта на промишленото строителство и поддръжката на индустриалния сграден фонд и техническа база са много и разнообразни, често пъти уникални според конкретната инфраструктура и производствени съоръжения на предприятието. Ето някои от дейностите, които сме извършвали през последните години:

 • Хидроструене и пясъкоструене

  - стандартна дейност, необходима за почистване на стоманени и стоманено-бетонни конструкции. В този списък влизат почистване на производствени комини, силози, бетонни фасади, телфери, кулокранове и всякакви конструкции, замърсени от производствената дейност или обхванати от корозия. Хидроструенето и пясъкоструенето са задължителна първа стъпка преди нанасяне на каквото и да е защитно покритие
 • Боядисване

  - антикорозионна защита, подмяна на стари покрития, ръчно и машинно
 • Визуална инспекция и фотографско заснемане

  , при нужда - възможност за радиографско заснемане за целите на безразрушителен контрол от лицензирана фирма, наш партньор - тогава, когато няма друга алтернатива освен въжения достъп
 • Обезопасяване на работни платформи

  - монтаж на парапети, обезопасителни мрежи, заскеляване и осигуряване на достъп до работния участък
 • Монтаж и експлоатация на ръчни подемни системи

  - полиспасти, тирфури, лебедки - особено полезна услуга, когато поради условия на труден достъп или тесни пространства няма възможност за инсталиране на по-конвенциална подемна техника. Тези методи понякога са по-рентабилни и при еднократно предназначение на подемната система поради сравнително бързото й инсталиране.
 • Консултация, организиране и надзор на работна дейност

  при високорискови условия на труден достъп

Можем да изпълним всички видове фасадни монтажи. Имаме техническа база, която ни позволява да изпълняваме монтаж на особено тежки конструкции качествено и в кратки срокове. Някои от услугите, които сме изпълнявали включват:

 • монтаж на

  въздуховоди

 • монтаж на

  антени

 • монтаж на

  климатични тела и вентилаторни системи

 • монтаж на

  коледна украса, обемни светещи тела и надписи

 • монтаж на

  скеле, скелетни конструкции, парапети

 • монтаж на

  обезопасителни системи и създаване на работна платформа - обезопасителни въжени и тръбни парапети, мрежи и др.

 • монтаж на

  антиобледенителни системи

Стремим се непрекъснато да разширяваме своя набор от монтажни услуги, обичаме предизвикателствата и с удоволствие бихме Ви помогнали в търсенето на техническо решение с въжен достъп и алпинисти.

Тук сме изброили някои от услугите, които обикновено налагат спешно изпълнение в много кратки срокове, работи се под напрежение, често и с голяма доза импровизация, но винаги отговорно и професионално с грижа за безопасността.

 • Обезопасяване на рушащи се сградни елементи, които застрашават живота на хората или околната инфраструктура
 • Обезопасяване и омрежаване на крайпътни скатове, застрашаващи живота на преминаващите или околната инфраструктура
 • Обезопасяване на обледени покриви, премахване на надвиснали ледени козирки и висулки
 • Изгребване на натрупан сняг върху покривни конструкции, чието тегло би могло да доведе до срутване и човешки жертви
 • Изрязване и кастрене на опасни дървета
 • Демонтаж на нефункциониращи силно корозирали и амортизирани метални конструкции, застрашаващи живота на хората или околната инфраструктура
 • Демонтаж и обезопасяване на рушащи се зидани комини, надвиснали улуци, ламаринени козирки и подобни