Тук сме изброили някои от услугите, които обикновено налагат спешно изпълнение в много кратки срокове, работи се под напрежение, често и с голяма доза импровизация, но винаги отговорно и професионално с грижа за безопасността.

  • Обезопасяване на рушащи се сградни елементи, които застрашават живота на хората или околната инфраструктура
  • Обезопасяване и омрежаване на крайпътни скатове, застрашаващи живота на преминаващите или околната инфраструктура
  • Обезопасяване на обледени покриви, премахване на надвиснали ледени козирки и висулки
  • Изгребване на натрупан сняг върху покривни конструкции, чието тегло би могло да доведе до срутване и човешки жертви
  • Изрязване и кастрене на опасни дървета
  • Демонтаж на нефункциониращи силно корозирали и амортизирани метални конструкции, застрашаващи живота на хората или околната инфраструктура
  • Демонтаж и обезопасяване на рушащи се зидани комини, надвиснали улуци, ламаринени козирки и подобни