Монтажът на големи билбордни конструкции или рекламни табели понякога се оказва доста сложна задача. Много са параметрите, които следва да се имат предвид при избора на изпълнител на монтажа, най-важните от които са качество, цена и безопасност. Нашите монтажници имат уменията, опита и квалификацията да извършват монтажи на билбордни конструкции дори и на най-трудно достъпни места. Няма задача, която да е прекалено сложна за нас.

Ние предлагаме:

  •  Монтаж на профилна рекламна конструкция

  •  Монтаж (ушиване) на винилова реклама

  •  Монтаж на рекламни табели (обемни, неонови, LED светодиодни)

  •  Фасадни рисунки

  •  Други, нестандартни конструкции

 

Не съществуват универсални правила за монтаж на рекламни конструкции. Всяка фирма или рекламна агенция е възприела собствени стандарти. Ние влагаме много труд в усилие да постигнем максимално качество при монтажа, ремонта и поддръжката на рекламните съоръжения. Това се налага, защото външните условия неизменно с времето влошават състоянието на частите от конструкцията: винилът, на който е напечатана рекламата губи еластични свойства и здравина, металните елементи може да корозират. Екстремни температури, силни ветрове и снеговалежи могат да доведат до сериозни ремонти. Качественият монтаж удължава живота на съоръжението.

Нашите алпинисти използват разнообразни техники на въжен достъп, допълвани, когато се налага, и с по-конвенциални методи на достъп като скеле и вишки. Така имаме възможност да изпълняваме монтажи на билбордни конструкции и други видове висящи реклами в изключително кратки срокове.

Виниловият банер е една от най-разпространените форми на лесно подменящ се рекламен билборд. Този тип билборд изисква профилна рамка, която да позволи „ушиването” на банера под известно напрежение, така че да може да се изпъне и да се позиционира добре на място. Всяка бръчка или гънка по банера означава грешка на монтажиста.

Монтажът на големи рекламни табели  може да се окаже трудно начинание. Има много въпроси, на които трябва да се обърне внимание по време на работа, като един от най-главните е безопасността. Ние в Проспорт 2008 ООД можем да заявим, че отдавна сме усвоили професионален безопасен стил във всички предлагани услуги.

Нуждата от почистване и поддръжка на рекламния билборд често се пренебрегва. Ако рекламата се намира на прекалено мръсен булевард или забелязвате амортизация в резултат на времето и климатичните условия, ние можем да ви предложим почистване и ремонт.