• отцепване на участъка под надвисналите висулки
  • изграждане на осигурителна линия до проблемната зона
  • монтиране на обезопасителна торба под висулката
  • прерязване на висулката

Дейността се извършва от високо квалифициран персонал без никакъв компромис към безопасността на хората и околната инфраструктура.

Цената се определя според времето, необходимо за операцията. Огледът е безплатен!