Строително-монтажните услуги по алпийски способ, които предоставяме  в областта на промишленото строителство и поддръжката на индустриалния сграден фонд и техническа база са много и разнообразни, често пъти уникални според конкретната инфраструктура и производствени съоръжения на предприятието. Ето някои от дейностите, които сме извършвали през последните години:

 • Хидроструене и пясъкоструене

  - стандартна дейност, необходима за почистване на стоманени и стоманено-бетонни конструкции. В този списък влизат почистване на производствени комини, силози, бетонни фасади, телфери, кулокранове и всякакви конструкции, замърсени от производствената дейност или обхванати от корозия. Хидроструенето и пясъкоструенето са задължителна първа стъпка преди нанасяне на каквото и да е защитно покритие
 • Боядисване

  - антикорозионна защита, подмяна на стари покрития, ръчно и машинно
 • Визуална инспекция и фотографско заснемане

  , при нужда - възможност за радиографско заснемане за целите на безразрушителен контрол от лицензирана фирма, наш партньор - тогава, когато няма друга алтернатива освен въжения достъп
 • Обезопасяване на работни платформи

  - монтаж на парапети, обезопасителни мрежи, заскеляване и осигуряване на достъп до работния участък
 • Монтаж и експлоатация на ръчни подемни системи

  - полиспасти, тирфури, лебедки - особено полезна услуга, когато поради условия на труден достъп или тесни пространства няма възможност за инсталиране на по-конвенциална подемна техника. Тези методи понякога са по-рентабилни и при еднократно предназначение на подемната система поради сравнително бързото й инсталиране.
 • Консултация, организиране и надзор на работна дейност

  при високорискови условия на труден достъп