Някои от услугите в областта на жилищното строителство, от които клиентите ни се възползват при нужда:

  • Ремонт на междупанелни фуги - работи се по две утвърдени технологии в зависимост от състоянието на фугата. Ако е основата е достатъчно здрава може директно да се положи хидроизалоционна капачка от битумна паста, армирана със строителен плат. Ако се прецени, че основата е в недостатъчно добро състояние, преди да се положи капачката, първо се изкъртва рушащия се пълнеж (обикновено цимент и болкит), запълва се с полиуретанова пяна, която след изсъхване се изрязва наравно с фасадата и едва тогава се монтира хидроизолационната капачка
  • Освежаване на избелели фасади - при здрави фасади, но с избелял оригинален цвят може успешно да се положи ново покритие от силиконова фасадна боя в оригиналния цвят. Подобен дефект може да възникне от екстремни климатични условия - разлика между цветовете на южната и северната фасади, дефектна партида мазилка или некачествен монтаж
  • Обшиване на междусградни дилатационни фуги - при панелното строителство обикновено има заложена такава фуга между всеки самостоятелен вход на блока. Най-ефективно е обшиването с галванизирана ламарина, задължително гофрирана, за да може да поеме разширяването или свиването на фугата вследствие на температурни разлики или слягане с времето
  • Ремонт на скатни покриви - подмяна на керемиди, подмяна на изгнили и изкривени части от покривната скара, съмнителни носещи покрива греди, подмяна на водоотводнителната система, обшиване с ламарина на комини и капандури, поли и козирки, нанасяне на хидроизолационно покритие