От 2010 г. фирмата активно участва в изпълнението на системи за защита от падащи камъни, системи за укрепване на свлачища и срутища, както и монтаж на мрежи и екрани за защита от падащи камъни. Проспорт 2008 ООД участва в цялостния инженеринг на системите за геозащита като изпълнител на обектите, където се налага дейност по алпийски способ. Наш основен партньор е  Ви Джи Еф Геосистеми ЕООД - проектант и вносител на сертифицирани материали за геозащитни системи - основно продукти на италианската компания Maccaferri, която има огромен опит в производството, проектирането и монтажа на системи за геозащита в целия свят.
Не съществува универсално правило как следва да се проектира и изпълни дадена геозащита заради нееднаквото поведение на развитие на рушащите се склонове. Монтажът на подобни системи обикновено се провежда от алпинисти и се състои в условия на труден достъп, голяма височина и се изискват специални умения, за да може да се осъществи техническото решение. Всеки обект е строго индивидуален и до голяма степен уникален, което налага голяма доза импровизация. Не може да се гарантира 100% предвидмост на развитието на даден скат напред във времето, поради което може да се твърди, че няма съвършена геозащита, но от друга страна, високата отговорност налага качествено решение и изпълнение на всеки един детайл от системата.