2008 г. от хотел "България", гр. София се обърнаха към нас за обезопасяване на рушаща се фасада. Техническото решение на проблема се състоеше в обезопасяване на зоната под сградата със защитна мрежа, за да може да се контролират ударите от падащите отломки, обрушване на фасадата от надвисналата мазилка и впоследствие монтаж на предпазна мрежа върху самата фасада за избягване на бъдещи проблеми. Изпълнението ни отне два дни - един за основната дейност по фасадата и още един за събиране и извозване на отломките.