Ремонт на водосточна тръба в жк Лозенец, гр. София

Когато имаме теч от водосточна тръба, но в същото време общото състояние на целия водосток е добро и той не е силно корозирал, може да се извърши частичен ремонт на тръбата. В общия случай това може да включва:

  • частична подмяна на тръби - например при локално запушване и замръзване на участък между две дъги, тръбата може да се разшие от леда
  • подмяна / уплътняване на водосборно казанче - при увреждане вследствие на замръзване
  • подмяна на извадени или счупени скоби - при лошо дюбелирани или слаби пластмасови скоби
  • наместване на свлечени тръби - при дефектни скоби

 В доста от случаите ремонт на водосточната система се извършва с аварийна цел, да се спрат течовете докато етажната собственост вземе решение и организира бюджет за цялостна подмяна на тръбите.

Ремонт на водостоци - цени

Цените за този вид услуга се калкулират въз основа на количествата вложени материали и трудността и очакваното времетраене на ремонта. За точно определяне на цената е нужно да се проведе оглед, който ако не включва достъп с въжета от алпинисти е безплатен за град София.