Подмяна на счупени скоби на улук в жк Витоша, гр. София

Тази дейност обикновено се изпълнява в края на живота на улуците, когато улуците са корозирали или увредени до степен, правеща ремонта им безсмислен. В такъв случай първо се демонтират старите улуци и се преглеждат скобите. Ако се налага се регулира оточния наклон. След това може да се пристъпи към монтаж на новия улук. Съществен детайл е надулучната пола, която обикновено се сменя заедно с улуците.

Ако водосточните тръби текат или видимо се намират в края на живота си, се препоръчва и тяхната подмяна. По този начин цялата покривна водоотвеждаща система уеднаквява срока на жизнения си цикъл и няма да се налагат междинни ремонти на стари детайли, което да доведе до "разбутване" на новоизградени участъци.

Вариант при повечето стари сгради, където се подменят улуци е преминаването към безшевни улуци (наричани още американски). Този тип улуци са по-устойчиви на корозия, поради факта, че се предлагат в ламарина с полиестерно покритие, а от друга страна са и по-надеждни - все пак са безшевни, без снадки.

Цени за смяна на улуци

Извън фиксираната цена за материали според количествата, цените силно се влияят от удобството на работа и съответно скоростта, с която би могъл да бъде изпълнен един обект. Фактори като вид покрив, колко е стръмен, доколко се налага разместване на прилежащи детайли от покрива (разместване на капаци, надулучни поли, обшивки и т.н.) и последващото им преправяне и наместване и др. За точна цена най-сигурно е да се проведе оглед (безплатен), след който ще ви отправим ценова оферта. За грубо определяне на цената - с цел изготвяне на бюджет, може да опитаме с описание по телефона, снимки и сателитни изображения на покрива.

Подмяна на улуци в София

Ние сме от София и почти всички наши обекти се намират в града или околностите. Ако се нуждаете от подмяна на улуци в друг град, е възможно да се наложи начислим допълнителни разходи за оглед, транспорт и преспиване.