Почистване на улуци в София

В зависимост от вида и височината на дърветата в района на сградата е възможно да се натрупа слой шума в улуците и казанчетата, който частично или изцяло ги запушва и пречи на нормалното им функциониране. В повечето случаи почистването се извършва от алпинист, ограничен от въже до ръба на покрива, който събира шумата в кофа и чували с минимално замърсяване на прилежащите площи - покрив и тротоари. Когато запушванията са по-навътре по водосточната тръба, се налага разглобяване на водосточните дъги около казанчето и повторното им сглобяване след изчистване.

Редовното почистване удължава живота на улуците и отдалечава необходимостта от ремонт или подмяна на улуците.

Цени за почистване на улуци

Цените зависят от два фактора - от количеството шума в улуците и степента на достъпност. Огледите за град София са напълно безплатни. Много от нашите клиенти избират абонаментно почистване, например всяка година еднократно след есенния листопад, като профилактика. Разбира се този вариант води до поевтиняване на цената в сравнение с еднократно почистване.