Проспорт 2008 ООД
Ремонтни дейности от алпинисти
Монтиране на мрежи против падащи камъни
Рехабилитация на метални конструкции

Дейности по алпийски способ

Представяме Ви кратко изложение на някои от услугите с въжен достъп, извършвани от нашите алпинисти във всички индустриални области.

Услуги от алпинисти на индустриални обекти

Строително-монтажните услуги по алпийски способ, които предоставяме  в областта на промишленото строителство и поддръжката на индустриалния сграден фонд и техническа база са много и разнообразни, често пъти уникални според конкретната инфраструктура и производствени съоръжения на предприятието. Ето някои от дейностите, които сме извършвали през последните години:

 • Хидроструене и пясъкоструене

  - стандартна дейност, необходима за почистване на стоманени и стоманено-бетонни конструкции. В този списък влизат почистване на производствени комини, силози, бетонни фасади, телфери, кулокранове и всякакви конструкции, замърсени от производствената дейност или обхванати от корозия. Хидроструенето и пясъкоструенето са задължителна първа стъпка преди нанасяне на каквото и да е защитно покритие
 • Боядисване

  - антикорозионна защита, подмяна на стари покрития, ръчно и машинно
 • Визуална инспекция и фотографско заснемане

  , при нужда - възможност за радиографско заснемане за целите на безразрушителен контрол от лицензирана фирма, наш партньор - тогава, когато няма друга алтернатива освен въжения достъп
 • Обезопасяване на работни платформи

  - монтаж на парапети, обезопасителни мрежи, заскеляване и осигуряване на достъп до работния участък
 • Монтаж и експлоатация на ръчни подемни системи

  - полиспасти, тирфури, лебедки - особено полезна услуга, когато поради условия на труден достъп или тесни пространства няма възможност за инсталиране на по-конвенциална подемна техника. Тези методи понякога са по-рентабилни и при еднократно предназначение на подемната система поради сравнително бързото й инсталиране.
 • Консултация, организиране и надзор на работна дейност

  при високорискови условия на труден достъп

Услуги в областта на жилищното строителство

Някои от услугите в областта на жилищното строителство, от които клиентите ни се възползват при нужда:

 • Ремонт на междупанелни фуги - работи се по две утвърдени технологии в зависимост от състоянието на фугата. Ако е основата е достатъчно здрава може директно да се положи хидроизалоционна капачка от битумна паста, армирана със строителен плат. Ако се прецени, че основата е в недостатъчно добро състояние, преди да се положи капачката, първо се изкъртва рушащия се пълнеж (обикновено цимент и болкит), запълва се с полиуретанова пяна, която след изсъхване се изрязва наравно с фасадата и едва тогава се монтира хидроизолационната капачка
 • Освежаване на избелели фасади - при здрави фасади, но с избелял оригинален цвят може успешно да се положи ново покритие от силиконова фасадна боя в оригиналния цвят. Подобен дефект може да възникне от екстремни климатични условия - разлика между цветовете на южната и северната фасади, дефектна партида мазилка или некачествен монтаж
 • Обшиване на междусградни дилатационни фуги - при панелното строителство обикновено има заложена такава фуга между всеки самостоятелен вход на блока. Най-ефективно е обшиването с галванизирана ламарина, задължително гофрирана, за да може да поеме разширяването или свиването на фугата вследствие на температурни разлики или слягане с времето
 • Ремонт на скатни покриви - подмяна на керемиди, подмяна на изгнили и изкривени части от покривната скара, съмнителни носещи покрива греди, подмяна на водоотводнителната система, обшиване с ламарина на комини и капандури, поли и козирки, нанасяне на хидроизолационно покритие

Услуги с авариен характер

Тук сме изброили някои от услугите, които обикновено налагат спешно изпълнение в много кратки срокове, работи се под напрежение, често и с голяма доза импровизация, но винаги отговорно и професионално с грижа за безопасността.

 • Обезопасяване на рушащи се сградни елементи, които застрашават живота на хората или околната инфраструктура
 • Обезопасяване и омрежаване на крайпътни скатове, застрашаващи живота на преминаващите или околната инфраструктура
 • Обезопасяване на обледени покриви, премахване на надвиснали ледени козирки и висулки
 • Изгребване на натрупан сняг върху покривни конструкции, чието тегло би могло да доведе до срутване и човешки жертви
 • Изрязване и кастрене на опасни дървета
 • Демонтаж на нефункциониращи силно корозирали и амортизирани метални конструкции, застрашаващи живота на хората или околната инфраструктура
 • Демонтаж и обезопасяване на рушащи се зидани комини, надвиснали улуци, ламаринени козирки и подобни